štvrtok 30. októbra 2008

November
November is knocking
at the door,
days started shorter be,
nights longer.
The Sun began be
more scanty
on his shine,
The morning rains
fog and the wind
more often we see...
But always
is here,
all around us,
enough beauty....
Only let´s open
your eyes,
your mind,
perceive it all,
and enjoy it all...

November klope
nám na dvere,
dní krátia sa,
predlžujú noci.
Slnko začína
čoraz viac
skúpejšie byť
na teplé lúče.
Ranné dážde,
hmly a vetry
čoraz častejší
naší hostia sú...
Ale stále ešte
tu je všade
okolo nás
tak veľa krásy.
Len otvorme oči,
otvorme zmysly,
vnímajme krásu
a tešme sa z nej!

pondelok 27. októbra 2008

Dance to Heal the Earth
Whenever you dance, wherever you dance, dance to heal the earth!

Dancing is power. Dancing is prayer. Some say that all is dance. Maybe. Now there's a big dance coming, a dance to heal the earth. If you're reading this, you're probably part of it. You take part whenever you do whatever you do to help heal the earth. When you recycle. When you choose to show love, to fight for justice, to bring healing, to bring out what is good in others. When you avoid cruelty and dishonesty and waste. When you are outraged. When you speak out. When you give. When you consider the generations to come. When you protest to the oppressors and encourage those who feel the cutting edge of injustice. And, of course, when you dance. There is a tree that all the prophets see, and whenever you let your love show, you make the flowers grow.

Soon this dance will be done in a big way, in the old way, on sacred ground. All living things will take part. If you want to, you can take part. No one is twisting your arm. You can stop any time you need to, and start up again whenever you're ready. If you've read this far, you probably know what I'm talking about. You've probably been doing it in one way or another for a good while. Soon will be the time to make no bones about it! Cut loose!

Anytime you dance, anywhere, whether at a party or in church, dance to heal the earth! Let your feet beat a healing rhythm into the earth. Let your feet beat a strengthening rhythm for those who struggle the hardest. Let your feet beat a life-giving rhythm for all peoples, regardless of race or national boundary, regardless of whether we're human or whether we're the trees, the air, the fish, the birds, the buffalo, the bear, the crow. We come out of hiding, we come back from the dead, and we dance, and our dance is a prayer, and our songs and our rhythms and our breath give life.

Is the music they're playing some mindless jingle? Never mind, as long as it's not bad music, and you can dance to the beat! Make your own words, and make the words a prayer. A prayer for the end of exploitation, a prayer for the end of lies, a prayer for healing, for justice, for life. Remember your prayer-song, feed it and let it get strong and pass it along. Dance and pray, whenever you dance, dance to heal the earth.

Have you seen anything? Wear it out! Make it so that all can see what you see! Take a white T-shirt and mark it with your dreams. Is there anything you'd like to tell the world? Take your shirt and mark it with your song! This is the way it has been done, so you can do it too. Use any color except black (there are reasons for that that will become clearer later), and you'll probably find that a loose, pure cotton T is most comfortable for dancing in. Cos this is an actual dance, you dance hard, you sing and breathe hard and sweat. Wear it when you plan to go out dancing, to dance to heal the earth.

Some people do this dance while fasting, and dance for several days straight. But even a few minutes of dancing helps, and joins with all the other dancing going on, everywhere on Earth. Not everyone can fast these days. Besides, you never know when you're gonna dance, and you have to eat sometimes! But if you plan to dance, hold off eating till later, or just have a little. It's easier to dance if you don't have a hotdog weighing you down.

Some people say, do not do sacred things where people are drinking and partying. But all the universe is a sacred place. It really doesn't matter what others are doing, you can make a place sacred wherever you are, with your intention and your prayers. Some people use smoke to make a place sacred; a cigarette or incense stick will do fine. You can dance to heal the earth anywhere, even a party or a bar! The earth is everywhere, so you can dance anywhere to heal her. Only one thing. Please hold off drinking or using any other intoxicants till you're done. It works better that way.

The Lie has gone far enough. It spreads and makes everyone sick. Now is the time for this dance to begin. It, too, will spread, and it will bring healing to all. In the beginning, they say, God put a rainbow in the sky, to let us know that Spirit never forgets. Now is the time for us to put a rainbow across the earth, to let God know that we, too, remember.

Dance to heal the earth. Not just when you're dancing, but always. Live the dance, whenever you move, in all you do, dance to heal the earth.

source:http://www.angelfire.com

Tanec lieči túto zem.

Kedykoľvek a kdekoľvek
tancujeme
tanec napomáha
vyliečiť túto zem!

Tanec je sila.
Tanec je modlitba.
Sú ľudia čo tvrdia,
že tanec je všetko....
Možno.....!
Teraz je tá chvíľa,
keď veľký tanec prichádza,
ktorý vraj vylieči celú zem...
 
Ak čítaš ten článok,
stávaš sa tiež ,
súčasťou tohoto procesu...
Zúčastňujeme sa na ňom
kedykoľvek a čokoľvek my robíme
by pomohli sme liečiť túto zem...

Ty tiež si tu,
aj ty pomáhaš.
Ak lásku si zvolíme,
boj za  spravodlivosť,
tým napomáhame liečenie,
tak svoj príspevok dávame ,
k tomu čo je dobré aj pre iných.
Varujme sa pred krutosťou,
nepoctivosťou a devastáciou!
Keď také veci poburujú nás ,
keď jasne pomenúvame ich,
keď dávame a ohľad berieme
na generácie, ktoré prídu sem po nás...
Keď prejavíme protest proti útlaku,
povzbudíme tam kde cítime,
že sa bezprávie sa pácha ,
a samozrejme pritom
my stále tancujeme...
Existuje vraj kdesi strom,
ktorý vidia všetci proroci...
ak k tomu stromu lásku vyšlete,
kvetiny razom začnú kvitnúť...

Nie ďaleko je čas,
keď tanec ten,
významným zvykom stane sa.
Osvedčenou cestou
na posvätnej pôde.
Všetko čo živé je
sa toho zúčastní ,
ty zúčastniť sa môžeš toho tiež!
Nie! Nikto ťa nejde
do toho nasilu nútiť!
Zastaviť sa môžeš,
vždy, keď nutné to bude,
potom opäť ďalej ísť,
keď naberieš dosť síl...
Ak článok ten
dočítal si až doposiaľ ,
pravdepodobne vieš
o čom hovorím...
Možno  touto cestou
kráčaš už pekný dlhý čas.
Čo chvíľu už príde ten čas,
nerobiť s tým  žiadne okolky,
konečne sa od zeme odlepíš!

 

Kedykoľvek
a kdekoľvek  tancuješ,
či na večierku,
či v kostole,
tanec je tu preto
aby liečil zem!
Nechaj svoje nohy
vydupať hojivý rytmus do zeme.
Nechaj svoje nohy
vydupať silnejúci rytmus pre tých
čo životom borili sa najtvrdšie.
Nechaj svoje  nohy ,
vybíjať životodarný rytmus
pre všetke národy,
bez ohľadu  na rasu,
či hranice štátne,
bez ohľadu na to
či ľudia, či stromy, vzduch,
ryby,vtáci, byvolí, medvede,
a či vrany sme...
My vrátime sa späť
zo svojich úkrytov,
hoc aj zomrieme
k životu vrátime sa späť,
my tancujeme
náš tanec modlitbou je,
naše piesne, naše rytmy
náš dych nám život dávajú.

 
Ak dojem máš,
že hudba čo vyhráva
šialený rinkot vydáva,
to nevadí!
pokiaľ to nie je
zlá muzika,
ty dokážeš tančiť do tempa.
Vytvorme si vlastné slová
vytvorme vlastné modlitby slová.
Modlitbu za koniec zneužívania,
modlitbu ktorá lieči,
za pravdu a za život.
Pamätajme si svojej
modlitby pieseň.
Živme ju a silnou
nechajme ju byť,
potom ju pošlime ďalej!
Tancujme a modlíme sa,
kedykoľvek tancujeme,
tanec vylieči túto zem.


Nový odev si videl? Obnos to!
Urob to tak, by všetci videli
to čo vidíš ty!
Obleč si čisté biele tričko
vyznač si naň svoje sny!
Je niečo čo svetu chceš povedať ?
Zober si svoje tričko
svojou piesňou vyznač si ho!
Toto je tvoja cesta,
ktorá má byť prejdená...
tak ty tak môžeš konať tiež.
vyber si hocakú farbu okrem čiernej
jasnejšie budeš vidieť neskôr,
možno zistíš, že voľné
čisté bavlnené tričko
pre tanec najviac pohodlné je,
pre vlnenie sa tvojho tela,
čo aktuálne javí sa,
tancuješ s vervou, spievaš,
dýchaš z plných pľúc a spotený si...
Svoj odev nový obleč si
keď chystáte sa ísť von
tančiť tanec,
ktorý vylieči zem.
 

Sú ľudia, ktorí postia sa
keď tento tanec tancujú,
niekoľko dní rovno za sebou...
Stačí však sem-tam hoc
len niekoľko minút tanca
ktorým pripojíš sa k ostatným
tancom všade vôkol na zemi.
Nie každý sa môže postiť,
naviac ťažko odhadnúť je dopredu,
keď na tanec dostaneš chuť,
no a jesť sa musí niekedy!
Ak však v pláne tancovanie máš,
odložte jedenie na neskôr,
alebo uži si niečo po troške,
ľahšie sa ti bude tancovať,
ak nebudeš preplnený niečím,
čo ťahalo by ťa dole k zemi.
 

Sú ľudia, ktorí vravia,
že nemôžu posvätné rituály robiť
tam, kde ľudia pijú alebo flámujú.
Lež celý vesmír je posvätné miesto,
čo iní robia si na tom nezáleží!
Svoje posvätné miesto
si vytvoriť si môžeš
kdekoľvek kde so svojím zámerom a modlitbou si.
Sú ľudia čo dymom si vytvárajú
svoje posvätné miesto,
cigaretou či kadidlovou tyčou
zjemňujú v ňom vzduch.
Ty môžete tančiť
by vyliečil si zem
kdekoľvek,
v spoločností či bare!
Zem je všade je,
tak ty všade tančiť môžeš,
kdekoľvek tak by vyliečil si ju.
Pamätaj len jednú vec!
Prosím zdrž sa pitia,
a užívania omamných látok.
Pokiaľ tak budeš činiť,
lepšie tak pôjde ti to!

Lož ďaleko zašla,
šíri sa všade,
všetci priam
chorí sme z nej.
Teraz nastal čas
začať ten tanec,
ten tiež šíriť
sa bude ...
vyliečenie prinesie všetkým.
Poďme sa vrátiť na začiatok:
Keď Boh umiestnil na oblohu dúhu,
by vedieť nám dal,
že duch nikdy nezabúda...
Teraz čas je tu, 
pre nás všetkých:
Umiestniť dúhu naprieč zeme,
a dať Bohu vedieť,
že my pamätáme si tiež...

Tancujme a liečme túto zem!
Nielen, keď tančíme, lež vždy.
Tancom žime, kedykoľvek pohneme sa,
vo všetkom čo robíme,
tancujme  a liečme túto zem.

autorka: Dee Smith
preklad z AJ : Shipka
zdroj:http://www.angelfire.com/md/elanmichaels/dance.html


David Bowie - Let's Dance
"Let's Dance"

Let's dance put on your red shoes and dance the blues

Let's dance to the song
they're playin' on the radio

Let's sway
while color lights up your face
Let's sway
sway through the crowd to an empty space

If you say run, I'll run with you
If you say hide, we'll hide
Because my love for you
Would break my heart in two
If you should fall
Into my arms
And tremble like a flower

Let's dance for fear
your grace should fall
Let's dance for fear tonight is all

Let's sway you could look into my eyes
Let's sway under the moonlight,
this serious moonlight

If you say run, I'll run with you
If you say hide, we'll hide
Because my love for you
Would break my heart in two
If you should fall
Into my arms
And tremble like a flower

Let's dance put on your red shoes
and dance the blues

Let's dance to the song
they're playin' on the radio

Let's sway you could look into my eyes
Let's sway under the moonlight,
this serious moonlight

nedeľa 26. októbra 2008

Telling the tales....I have read this short text on site of mine friend Brian:


"Damnation !! I woke up this morning and thought it was Monday, so went into "Hells teeth, it's another Monday morning" routine.
So, when, halfway through the morning I found out it was Tuesday morning, I went into "Hells teeth, it's another Tuesday morning disguised as Monday morning" routine. ROFL."


(Explaining what mean " ROFL" ... * ROTF - Rolling On The Floor ...I fond this short idioms used on web- internet so I pack they here as my small gift - add for all my friend:)


I have so  laugh of this saying and this remembering me when I was a small child...there was one neighbour old  women which had often took care about me and my brother...
I has always praying her to tell me some tales...she talked and talked and I had never enough so she always finished her telling with same saying :
" There was the fox and one fly.
Have I  say more...???"
I always impatiently said " Yes! Say!".
 And so she always repeated this  same saying" " There was the fox and one fly". Have I  say more...???"
and repeated it again and again as though
I slept....or till my older brother not  said: "Said you Foolish, say again" :)
We were also always laughed on it more and more:)
I translated this from Hungarian language because I have grown and lived  in small village where mostly people had spoken Hungarian.
Originally this saying was that :

"Volt egy róka meg egy légy. Mondjam még??? Igen, mondjad!.....Mondjad bolond mondjad még.... "

I hope my Hungarián friend István will help me improve my Hungarian grammar:)
 


Čítala som tento krátky text na stránke mojeho anglického priateľa Briana:

"Otrasné !!  Dnes ráno som sa zobudil, mysliac si , že je pondelkové ráno, tak som si dal zuby. "Do čerta!!, to je iné pondelkové ráno". Bežné!  Tak uprostred dopoludnia som zistil, že to bolo utorkové ráno, zasa som si išiel vziať zuby. "Do čerta!", toto je iné utorkové ráno prestrojené za pondelkové ráno. Normálka:) ROFL."

Vysvetlenie čo znamená "  ROFL"  ... * - váľal sa na zemi- na podlahe ...Našla som tieto skratky idiómy, často používané na webe, na internete tak ich pribalím ako môj malý darček -prídavok pre mojich webových priateľov:)

Pri čítaní tohto textu som sa dobré zabavila a pripomenulo mi niečo z môjho detstva...mali sme jednú starú ženu susedu, ktorá sa občas starala o mňa a o brata. Ja som vždy ju umodlikala aby mi rozprávala rozprávky, príbehy...ona rozprávala, rozprávala a ja som nikdy toho nemala dosť a tak ona obvyklé ukončila svoje rozprávanie s týmto príbehom: 
"  Bola raz jedná líška a jedná mucha.
Mám ešte rozprávať??? 
Ja som vždy netrpezlivo povedala:
Áno, rozprávajte".
Nuž a tak ona vždy opakovala to isté:
"  Bola raz jedná líška a jedná mucha.
Mám ešte rozprávať??? "
 a opakovala to stále znova a znova až som zaspala....alebo kým môj starší brat jej nazlostene neodsekol:
"Len rozprávaj ty bláznivá , len rozprávaj....".
Tiež sme sa na tom vždy  poriadne zasmiali:)


Túto povedačku som preložili z  maďarčiny pretože ja som vyrástla a bývala  v malej dedinke, kde prevažná väčšina ľudí rozprávali po maďarský.
Pôvodne táto povedačka znela takto:

"Volt egy róka meg egy légy. Mondjam még??? Igen, mondjad!.....Mondjad bolond mondjad még.... "
Dúfam, že môj maďarský priateľ Istvan mi pomôže opraviť chyby v moje maďarskej gramatike:)
 
Attachment: some-idioms.doc

sobota 25. októbra 2008

Lionel_Richie_-_Hello.flv
I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you

sobota 18. októbra 2008

Dear friends,


I decided so that I shut up my Guest book.
In the  last time I have no  enough time
for I could permanently visiting my friends sites and leave them some small  notes...
I think it will be best if  I and also you will rather to leave comments by the particular parts of  our sites....
I hope you will understand the reason why I do so.....
I want in the future rather more time spend by reading, watching, listening  to things you give to your site as only take a visit in the Guest book....

I like  you my dear friends and wish you all wonderful, peaceful, lovely and sunny weekend and happy new week :)
Maria

Milí priatelia, priateľky,
rozhodla som sa , že uzamknem svoju návštevnú knihu. V poslednom čase nemávam veľmi veľa času pre opakujúce návštevy v návštevných knihách, aby som tam zanechala nejaký odkaz, a či pozdrav.
Myslím, že bude omnoho lepšie ak si budeme nechávať odkazy pri jednotlivých častiach, vkladoch našich stránok....Dúfam, že pochopíte dôvod prečo to tak robím....
V budúcností chcem viac času venovať čítaniu, prezeraniu, počúvaniu všetkých veci, ktoré na svoje stránky vkladáte ako iba púhym návštevám v návštevných knihách...
Mám Vás rada všetkých milí priatelia a priateľky a prajem Vám krásny, pokojný, slnečný a láskou naplnený víkend a tiež prajem šťastný nový týždeň všetkým:)
Maja

piatok 17. októbra 2008

Who understand...

Who understand what
the birds are twittering ,
Who knows about what
stars whisper on the sky,
who remember how
much the Moon know,
who has learned why
the sunshine is shy,
who loves the breeze
full of tenderness,
who noticed that the sky
got covered and gray,
who understood why
the tears fall of eyes,
this comprehend for what
the candle I flame out ,
the doors I  close,
and  silently I go...


Kto rozumie ...

Kto rozumie čo
vtáci si štebocú ,
kto vie o čom hviezdy ,
na oblohe si šepocú,
kto si pamätá koľko toho
strieborná Luna o nás vie ,
kto pochopil prečo
Slnka lúče plaché sú,
kto miluje nežný vánok,
kto postrehol že obloha
zatiahla sa a  zošedlá,
kto pochopil prečo
slzy  z oči kanú,
pochopí prečo,
zhasínam sviečku,
zatváram dvere
a ticho odchádzam...

 

štvrtok 16. októbra 2008

My soulmate sister

I have got this reply,
this comment to my poem
"Who I am" from my friend,
soul-mate sister Scarlet...
Her reply is not simply comment,
her reply is grandiose poem,
wonderful declaration about
deepness of her soul,
about her external and inner beauty....Unsure, often ask myself too, who am I?
I am forever changing moment to moment,
day to day.
I have learn to love the fool in me
the one who feels too much,
talks too much,
takes too many chances,
wins sometimes and loses often,
lacks self-control,
loves and hates,
hurts and gets hurt,
promises and breaks promises,
laughs and cries..
I am all these things..
and yet I am many other things too.
Sometimes I have to stand on my head
to see me and things as they are,
when the world seems so upside-down
that this is the only position
in which anything makes sense. :))
And sometimes, to understand myself,
I must, so to say,
creep within and feel the beating of my own heart..
I too, want to live without fear,
spread my wings and fly high
with song in my heart and on my Lips...Dostala som túto odpoveď,
tento komentár k mojej básni
"Kto som ja?"
od mojej webovej priateľky,

duchovnej družky, 
sťaby sestry Scarlet...

Jej odpoveď nie je jednoduchý komentár,
jej odpoveď je grandiózna báseň,
nádherné vyznanie
o hĺbke jej duše,
o jej vonkajšej a vnútornej kráse....

Neisto tiež často seba pýtam sa :
Kto som ja?

Ja, stále meniaca sa, z chvíle na chvíľu,
zo dňa na deň.
Ja, ktorá naučila som sa milovať blázna v sebe,
ktorá príliš veľa cíti,
príliš veľa rozpráva,
príliš veľa šanci berie,
víťazi sem-tam a často prehráva,
chýba jej často sebakontrola,
miluje a nenávidí,
zraňuje a zraňuje sa,
sľuby dáva a sľuby zrušuje,
smeje sa  a plače...
To všetko som ja..
a ešte veľa iných vlastností mám tiež.
Na hlavu
postaviť sa  musím niekedy,
by videla som veci tak ako veci sú,
keď svet mi pripadá byť hore nohami,
že toto je jediná možná poloha
v ktorej čokoľvek nejaký zmysel dáva :))
Niekedy chtiac porozumieť si,
takrečeno musím,
vplížit sa do svojho vnútra, 
by cítiť som mohla tĺkot srdca svojeho..
Ja tiež, chcela by som žiť bez obáv,
rozprestrieť svoje krídla a letieť vysoko
s piesňou v mojom srdci
a na mojich perách...

streda 15. októbra 2008

Who I am?


Who I am?

Externally it seems
that I frivolous am,
but inside me deep,
live Lady "Prudery".
Unsure often
Ask I myself:
who really I am?.
Am perhaps frivolous
or am lady Prudery's?
Am a woman who loves
without reservation?
Or one who in all only hesitate
and reservations seeks,

problems,
difficulties
always to see...
instead of let them go
on its free course...

No lady Prudery,
I want not
with you more live ,

you inhibit me
to being my real
me...
On my way  I want
farther ahead to go....

I guess I just have sense
who is my really "me".
I'm the woman with wings,
who so like fly and smile,
who with sing on my lips
the pleasure pass out,
not allow any reproaches,
no limitation,
no fear...

Who knows
how have to live,

has no fear
about the future

Who knows
that only today,

the present time,
 will us  guide
on the right way.....

Kto som ja?

Navonok sa zdá sa,
že ľahkovážna som,
vo vnútri však mojom
prudéria sa skrýva.
Neistá často
seba sa pýtam:
aká vlastne som???
Som ja snáď frivolka,
či azda tá prudérka?

Som tá, čo miluje
bezvýhradne,
či tá čo vždy váha,
ktorá vo všetkom
len výhrady hľadá?
Problémy a prekážky
vo všetkom vidí,
miesto by nechala
všetko svojou cestou ísť...

Nie pani prudérka,
nechcem s tebou žiť,
brániš mi sebou byť,
chcem ďalej svojou cestou ísť!

Tuším, že už tuším,
aká vlastne som.
Žena čo krídla má,
miluje smiech a vzlet.
S pesničkou na perách,
radosť čo rozdáva,
nepripustí si žiadne výčitky,
obmedzenia, strach....
Ktorá vie ako žiť,
bez obáv o budúcnosť.
Pozná len dnešok,
prítomný čas,
ktorý nás bude
správnou cestou
viesť.....

štvrtok 9. októbra 2008

People of Earth...
Ron Hubbard is the founder of Scientology. He has described his philosophy in more than 5,000 writings, including dozens of books, and in 3,000 tape-recorded lectures. Those who regularly employ his teachings to improve themselves and help their fellows come from all walks of life, while Scientology missions and churches have been established on six continents.
The universal acclaim for the man – including thousands of awards and recognitions from individuals and groups and the unprecedented popularity of his works among people from all walks of life – is but one indicator of the effectiveness of his technologies. More importantly, there are millions of people around the world who consider they have no greater friend.
Although long celebrated as a writer, novelist and explorer, it was the 1950 publication of Dianetics: The Modern Science of Mental Health that initially focused world attention on L. Ron Hubbard. That book, which marked a turning point in history, provided the first workable approach to solving the problems of the mind, the first hope that something could be done about the causes of irrational behavior – war, crime and insanity. Dianetics is something that anyone can use to help improve himself and his fellows. Hence, when the book was released, Amherst College Political Science Professor, Dr. Frederick L. Schuman’s declaration in the New York Times: “History has become a race between Dianetics and catastrophe. Dianetics will win, if enough people are challenged in time to understand it.”Ron Hubbard je zakladateľom Scientologie. Jeho filozofia je popísaná v viac ako 5,000 spisoch, vrátane tuctov kníh a takmer 3,000 audio záznamov jeho prednášok. Tí, ktorí sa pravidelne venujú jeho učeniu. aby pomohli sebe a tiež iným ľuďom pochádzajúcich z rôznych spoločenských vrstiev, zatiaľ čo boli založené Scientologické misie a kostoly takmer v šiestich kontinentoch sveta.

Všeobecný nadšenie pre človeka , tisícky vyznamenaní a uznaní od jedincov aj skupín, bezprecedentná popularita jeho práce medzi ľuďmi všetkých vrstiev – to je iba jeden ukazovateľ jeho výkonností a jeho postupov. Omnoho viac znamenajú milióny ľudí na celom svete, ktorí sa považujú za rovnako vynikajúcich priateľov..

Hoc´dlho bol považovaný za spisovateľa, autora mnohých kníh a bádateľa, prelom nastal v roku 1950 keď vydal svoju knihu o dianetike: Moderná veda o duševnom zdraví, ktorá od začiatku sústredila svetovú pozornosť na L. Ron Hubbarda. Tato kniha, znamená obrat v histórii, ponúka prvý funkčný prístup k riešeniu problémov mysle, prvý záblesk nádeje, že niečo je možné zmeniť na iracionálnom správaní človeka ako sú napríklad vojny, zločinnosť a nepríčetnosť..
Dianetika je niečo, čo ktokoľvek môže používať a jej pomocou môže zmeniť seba aj svojich blízkych. Z toho dôvodu, po vyjdení tejto knihy profesor politických vied na Amherstskej Univerzite Dr. Frederick L. Schumanovo dal toto vyhlásenie v novinách The New York Times: "Historia sa stane pretekmi medzi dianetikou a katastrofou. Dianetika má nádej vyhrať ak sa včas najde dosť ľudí , ktorí by ju pochopili."
utorok 7. októbra 2008

The small bonus...
for Dannys good behavior he got what he so love:)

by the sluice gate....
here Danny just must be chained of, because of the water....he much love water...as his homeLady love the sea. One of my friend once said : " Why do you are so angry if Danny jump to river???? Thought he is the just same like you!".....and she said the truth, we both are really the same, such the waters elements....

On the walk....
This video I did today in the morning times (on my mobil phone Nokia 3110c. Quality of it is enough poor... I found that the views are more better if I not move
with my mobil or if I move very-very slowly...but how can I move slowly when Danny run so quickly...can someone of my friend give me advice????

nedeľa 5. októbra 2008

Autumn wish...


I write this words  to my Holland friend Dick,
but I send those way also my greetings
and best wishes to all my friends
and visitors.........


Here yesterday rained,
but today is  nice.
Sometimes shine the Sun, 
the Wind blow down
leaves from the trees
and so happened that
some fall to your site:)
Have a nice day,
I wish you so that
your inner SUN
shine and warm you
all your life:)


piatok 3. októbra 2008

Say me...

Who am I for you,
 say me!
What I mean
for you ?
What you want
 to take ,
what you want
to give?
Say me it!

You discovered
one day suddenly,
posting messages
each days...
I heard your quiet voice
 from the distance,
while the wind has brought
 me your still laugh...

The talk with you
about whatever,
seems for me like
the whisper of stars
all this wonderful words
dreams and promises
in our hearts are
deeply signed up.

We all are the parts
of the entirety.
Nearer are we to each other
from day to day
In all what we see ,
we perceive,
are the two souls
joined in one.
Povedz mi!

Čím pre teba
som ja?
Povedz!
Čo znamenám
ja pre teba?
Čo chceš si vziať,
čo chceš mi dať???

Zjavil si sa zrazu
znenazdania,
posielal správy
každý deň,
pokojný hlas tvoj
prichádzal z diale,
vietor prinášal
tichý tvoj smiech.

Hovory spoločné
o čomkoľvek,
zdajú sa byť sťa
ševelenie hviezd.
Všetke krásne slová,
sny a prísľuby,
hlboko v srdciach
našich uložené sú.

Všetci sme časťou
jedného celku.
Bližšie sme ku sebe
zo dňa na deň viac.
Vo všetkom čo dá sa
vidieť, vnímať,
sú naše duše dve
v jednú spojené.