pondelok 31. marca 2008

FUNNY PICTURES
My friends, I wish you all wonder-fool 1.APRIL- BIRS-DAY:)Lot of hugs:)

The first of April, some do say
Is set apart for All Fool's Day;
But why the people call it so
Nor I, nor they themselves, do know,
But on this day are people sent
On purpose for pure merriment.

Milí priatelia, želám Vám čarovne- bláznivý 1.APRÍLOVÝ DEŇ VTÁKOV:):):)

1. apríla zvykne sa hovoriť
je vyhradený pre všetke bláznivé dní;
Ale prečo ľudia volajú ho tak
neviem to ani ja, ani oni sami.
Ale v tento deň ľudia posielaní sú,
všelikde čiste pre zábavu....

Hayley Westenra - Beat of Your Heart
"Beat Of Your Heart"

Carry me away from this dark and lonely room
Light me in your arms - all I want to know is you
Chase away the darkness with everything you are
I will find my strength in the beat of your heart

Picture book of memories, how we used to be
Some people spend a lifetime waiting for their dreams
But I won't find the answers by looking at the stars
I will find my strength in the beat of your heart

Time held in our hands
Will change into years gone by
If I can hold on to you
I'll leave all my fears behind

Holding on we drift like two flowers on the sea
Riding on the waves letting go of what will be
I won't find the answers by staring at the stars
I've found all my dreams in the beat of your heart
I've found all my dreams in the beat of your heart


"tĺkol tvojho srdca"

Odnes ma preč z tejto tmavej a osamelej miestností
Svieť mi v tvojom náruči- všetko, čo chcem vedieť si ty
Zaplašiť tmu so všetkým čo si
Ja nájdem svoju silu v tlkote tvojho srdca

Obrázková kniha spomienok, akí sme bývali
Niektorí ľudia prežijú život čakaním na svoj sen
Ale ja nenájdem odpovede hľadiac na hviezdy
Ja nájdem svoju silu v tlkote tvojho srdca .

Čas držaný v našich rukách
Zmení sa na roky ujdené
Ak si môžem nechať teba
nechám odísť všetke moje obavy.

Držaním sa posúvame , ako dve kvietky na mori
Jazdiac sa na vlnách , nechávame odísť to čím budeme
Nenašiel som odpovede civiac na hviezdy,
našla som všetke moje sny v tlkote tvojho
našla som všetke svoje sny v tlkote tvojho srdca.

sobota 29. marca 2008

Vincent, Josh Groban
Starry, starry night
Paint your palette blue and grey
look out on a summer’s day
With eyes that know the darkness in my soul
Shadows on the hills
Sketch the trees and daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colours on the snowy linen land

Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen
They did not know how
Perhaps they’ll listen now

Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds and violet haze
Reflect in vincent’s eyes of china blue
Colours changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artists’ loving hand

Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen
They did not know how
Perhaps they’ll listen now

For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left inside
On that starry, starry night
You took your life as lovers often do
But I could have told you vincent
This world was never meant for one as beautiful as you

Like the strangers that you’ve met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn of bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow

Now I think I know
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen
They’re not listening still
Perhaps they never will...

Hviezdnatá, hviezdnatá noc,
farba vašej palety modrá a šedá,
ponúka pohľad na letný deň,
očami čo rozoznajú temno v mojej duší
tiene na kopcoch
náčrty stromov, narcisov
chytený vánok v zimnom chlade
farby na snehovo - bielom plátne

Teraz už rozumiem
čo skúšal ste mi povedať
ako trpel ste pre vaše duševno
ako ste skúšal dať im voľnosť
nepočúvali by,
nevedeli by ako
snáď teraz budú počúvať...

Hviezdnatá, hviezdnatá noc
žeravé kvety ktoré jasne žiara
vírenie mrakov, fialová hmla
odráža sa vo Vincensových
porcelánovo- modrých očiach
farby menia odtiene
ranné polia jantárového obilia
ošľahané tváre stuhnuté bolesťou
utíšené milujúcou umelcovou rukou

Teraz už rozumiem
čo skúšal ste mi povedať
ako trpel ste pre vaše duševno
ako ste skúšal dať im voľnosť
nepočúvali by,
nevedeli by ako
snáď budú teraz počúvať

Pretože nemohli vás ľúbiť
hoc vaša láska bola skutočná
keď žiadna nádej nebola
v tú hviezdnatú, hviezdnatú noc
život svoj vložili ste jak zaľúbenci často činia,
musím však povedať vám Vincent
svet tento pre nikoho tak nádherný nebol
jak nádherný bol pre vás.....

Ako cudzinci ktorý ste stretol,
strhaných mužov v roztrhaných košeľách.
Strieborný tŕň krvácajúcej ruže
ležať zdrvený a zlámaný v panenskom snehu.

Teraz už rozumiem
čo skúšal ste mi povedať
a ako trpel ste pre vaše duševno
a ako ste skúšal dať im voľnosť
nie, nie nepočúvali by,
možno ani nikdy nebudú...

pondelok 17. marca 2008

Elan - Cigary Idu Do Neba,
Kubánska cigara, žiariaca, temná
voňavá priateľka, silná a jemná
Kráľovná večera určená pre mňa
šúlaná na čiernych a dlhých stehnách

Všetky sú rovnaké, každá je iná
Cohiba, Partagas, hodvábna slina
Spoločne stúpame po schodoch z dymu
do pekla do raja tam kde nás príjmu

Vždy keď dohára
skvelá cigara
Platím,
je to malý pohreb
Človeku je smutno
za tým
Keď mu bolo dobre

Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba
Raz prídeme tam za nimi
Našťastie ešte netreba

Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba...
Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba...

Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba...
Cigary idú do neba...
Cigary idú do neba...

Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba...
Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba...

Je nenormálna pohoda
Cigary idú do neba...
Cigary idú do neba...
Cigary idú do neba...

nedeľa 16. marca 2008

Spring´s views Jarné záberyI brought you of my today´s morning walking
some spring´s views,
and added to him some warms  words...)
Enjoy this wonderful Sunday!!!


The Love, the Beauty , a new Hope
there´s to feel everywhere around us.
The Nature threw away it winter´s robes,
all around us springs up, buds,blossoms,
the songs of birds to float you on air,
Love, enjoy and  spread a love ...!!!doniesla som Vám z dnešnej rannej prechádzky
zopár jarných záberov,
a pribaľujem Vám k ním nám pár vrúcnych slov...
Užite si dnešnej peknej nedele:):):)

Lásku, krásu, novú nádej,
cítiť je všade vôkol nás.
Príroda odhodila svoj zimný šat,
všade všetko pučí, klíči, raší,
vtáčí spev ťa povznáša do výšky,
miluj, užívaj a lásku rozdávaj...piatok 14. marca 2008

Truth about a world - Pravda o svete

http://video.google.com/videoplay?docid=-5285177655237493705
See this video and think over!!!
Pozri si to video a premyšľaj!!!

Leonard Cohen


You love songs of Leonard Cohen??? You can find them here : Leonard Cohen
And you find a textes of his songs??? They you can find here:
Attachment: cohen-text.doc

Josh Groban - Don't Give Up, You Are Loved
When I´m sick, when I´m alone and sad this song of Josh Groban to help me,
because say me "I´m loved..."
Keď som nemocná, osamelá alebo smutná táto pieseň od Josha Grobana mi pomáha, pretože mi vraví, že " som milovaná..."
Don´t give up, you´re loved

don't give up
it's just the weight of the world
when your heart's heavy
i, i will lift it for you

don't give up
because you want to be heard
If silence keeps you
I, I will break it for you

everybody wants to be understood
well i can hear you
everybody wants to be loved
don't give up
because you are loved

don't give up
it's just the hurt that you hide
when you're lost inside
I, I'll be there to find you

don't give up
because you want to burn bright
If darkness blinds you
I, I will shine to guide you

every body wants to be understood
well I can hear you
every body wants to be loved
don't give up
because you are loved
you are loved

don't give up
it's just the weight of the world

don't give up
evryone needs to be loved
you are loved
don't give up

Nevzdávaj to, si milovaný(á)


Nevzdávaj to!
je to práve ťarcha sveta
keď tvoje srdce je ťažké
ja, ja ti ho povzdvihnem

Nevzdávaj to!
pretože, ty chceš byť vypočutý(á)
ak ťa ticho ubíja,
ja, ja to kvôli tebe prelomím.

Každý túži byť pochopený
dobré, ja ťa počujem
každý túži byť milovaným
nevzdávaj to!
pretože si milovaný(á)

Nevzdávaj to!
je to práve bolesť, ktorú skrývaš ,
keď sa strácaš v sebe
budem tam, aby som ťa našiel(a)
Nevzdávaj to!
pretože ty chceš horieť jasne.

Ak ťa prítmie oslepuje
ja, ja ti budem svietiť a viesť ťa,
každý túži byť pochopený
dobre ja ťa počujem,
každý túži byť milovaným...

Nevzdávaj to!
pretože si milovaný(á)
ty si milovaný,
nevzdávaj to!

To je práve ťarcha sveta
nevzdávaj to!
každý potrebuje byť milovaným
ty si milovaný(á)
nevzdávaj to!

utorok 11. marca 2008

Tomorrow

Tomorrow is nothing

for you and for me.

Only today we can just feel,

maybe understand and catch...

What yesterday was accepted

that today still not applies...

 

Words declared yesterday

now are nothing,

they have no value

meaning of them cracked

and disappeared

as soap bubble...

 

Only this moment,

maybe this eye-wink,

contain your declaration

your promises

some relative truth,

some sureness...

 

Because for a while,

for a hour, day a week

all will to seeming

otherwise.

You made me to live in dubiety,

always be prepared

for whatever...

 

 

Last days went off,

ran away as water in the river.

For left issues

I remember only kindly...

...so as for things, issues

they're in front of me

waiting with breathing

expectation....


Zajtrajšok

Zajtrajšok je ničím

Pre teba a pre mňa

dnešok len môžme precítiť,

možno pochopiť a zachytiť.

Čo včera platilo,

to dnes už neplatí.

 

Slová vyslovené včera,

dnes sú už ničím

nemajú žiadnú váhu,

hodnotu...

Zmysel ich vo vzduchu

praskne, rozplynie sa,

sťa mydlová bublina

 

Snáď len v tú chvíľu,

tento okamžík,

Cítiť je v tvojích vyznaniach,

prísľuboch

náznak pravdy,

náznak istoty

 

Pretože za chvíľu,

za hodinu, deň, za týždeň

všetko bude inak vyzerať.

Nútiš ma v neistote žiť,

Vždy pripravenou byť

Na čokoľvek...

 

Minulé dní sú už preč,

ubehli sťa voda v rieke.

Na ušlé chvíle,

v dobrom si spomínam.

Tak ako na chvíle budúce

S dychtivosťou čakám...

 

 

štvrtok 6. marca 2008

On the importance of "no" O potrebe povedať "nie"

"Hitler may have lost the war on the battle field, but he ended up winning something," says M. Halter. "Because in the 20th century, men created the concentration camp, resuscitated torture, and taught their fellow men that it is possible to close one’s eyes to the misfortunes of others."

„Možno Hitler stratil vojnu na bitevnom poli, v konečnom dôsledku však niečo niečo vyhral,“povedal M.Halter. „Pretože v 20.storočí človek vytvoril koncentráčné tábory, vskriesil mučenie a naučil svojích druhov, že je možné privierať oči nad nešťastím iných“.

Perhaps he is right: there are abandoned children, massacred civilians, innocent people in jail, lonely old people, drunkards in the gutter, crazy men wielding power.

Možno, on  je pravý :  sú tam opustené deti, masakrovaní civilisti, nevínní ľudia v zajatí, osamelí starí ľudia, opilci v kanáloch, moc v rukách šialencov.

But then perhaps he is quite wrong: the Warriors of Light exist, and they never accept what is unacceptable.

Možno však je úplne  nepravý : Existujú Bojovníci svetla, a tí nikdy neakceptujú nič čo nie je akceptovateľné.

The most important words in any language are small words. "Yes," for example. Love. God. These are words that are easy to utter, and they fill in empty spaces in our world.

Najdôležitejšie slová v každom jazyku sú krátke slova ako napríklad „Áno“, Láska, Boh. To sú slová, ktoré sa ľahko vyslovujú, ktoré vyplňujú prázdné miesta v našom svete.

However, there is one word – also a small one – that we find difficult to say: “No”.

Avšak existuje rovnako krátke slovo, ktoré sa nám ťažko vyslovuje: „Nie“.

And we see ourselves as generous, understanding, and polite. Because "no" is considered to be cursed, egoistic, not at all spiritual.

Pokladáme sa za veľkorysých, chápanlivých a úctivých. Pretože „nie“ je považované, byť prekliatým, egoistickým, a vôbec nie duchovným.

We have to be careful here. There are moments when we say "yes" to others and in fact are saying "no" to ourselves.

Musíme to byť opatrní. Existujú chvíle, keď my povieme „áno“ iným a v skutočností sme povedali „nie“ sebe.

 All the great men and women in the world have been people who, rather than say "yes", said a very big NO to everything that did not fit their ideal of bounty and growth.

Všetci veľkí muži a ženy sveta boli ľudia ktorí, radšiej než by povedali „áno“ povedali veľké „NIE“ vždy, keď to nesplňalo ich predstavy veľkomyseľností a rastu.

Warriors of Light recognize one another just by looking. They are in the world, they are part of the world, and they were sent to the world without provisions or sandals. Often they are cowards. They do not always act properly.

Bojovníkov svetla spoznáte práve podľa vzhľadu. Oni sú na svete, sú časťou sveta, boli zaslaní na svet bez cestovných zásob či bez sandálov.Často sú to zbabelci. Nie vždy konajú správne.

Warriors of Light suffer for trivial things, worry about petty matters, and feel incapable of growing. Occasionally Warriors of Light feel they are unfit for any blessing or miracle. Warriors of Light frequently ask what they are doing here. Many times they feel that their life has no meaning.

Bojovníci svetla trpia pre triviálne (často banálne) veci, znepokojujú sa pre malicherné záležitostí a cítia sa nespôsobilí rastu. Občas  Bojovníci svetla majú pocit, že sú neschopní akéhokoľvek požehnania alebo zázraku. Často sa pýtajú „čo to vlastne robíme?“. Častkrát pocíťujú, že ich život nemá význam.

That is why they are Warriors of Light. Because they make mistakes. Because they ask. Because they continue to look for a meaning. But above all because they have the capacity to say “no” when they are faced with things they cannot accept.

Aj preto sú Bojovníkmi svetla. Pretože robia chyby. Pretože sa pýtajú. Pretože pokračujú v hľadaní významu. Ale predovšetkým pretože, sú schopní povedať „nie“, keď su postavení pred niečo, čo nie sú schopní akceptovať.

We may often be called intolerant, but it is important to open up and fight against everything and all circumstances if we see injustice or cruelty. No-one can admit that, after all is said and done, Hitler set a pattern that can be repeated because people are incapable of protesting. And to reinforce this fight, let us not forget the words of John Bunyan, author of the classic “Pilgrim’s Progress”:

Často nás môžu pokladať resp. nazývať netolerantnými. Je to však netolerancia byť otvoreným a bojovať proti všetkému a všetkým okolnostiam, ak vidíme nespravodlivosť alebo krutosť? Nikto to nemôže po všetkom čo bolo povedané a urobené obdivovať. Hitler postavil predlohu, ktorá môže byť zopakovaná, pretože ľudia sú  neschopní protestovať

“For all that I have suffered, I do not regret the problems that I have faced – because they are what brought me to where I wanted to arrive. Now that I am close to death, all that I have is this sword, and I hand it over to whoever wants to follow their pilgrimage.

„ Pre všetko čo som vytrpel, neľutujem problémy, ktoré mám pred sebou, pretože oni sú tým, čo ma prinesú tám, kde chcem prísť .Teraz, keď som blízko smrtí, všetko čo mám je tento meč a podávam to komukoľvek, kto chce sledovať ich životnú púť."

“I carry with me all the marks and scars of the combats – they are the witnesses of what I have lived through, and the rewards for what I have conquered. It is these cherished marks and scars that will open for me the gates of Heaven.

„Nesiem so sebou všetké znaky a jazvy bojov, ktoré sú svedectvom toho čo om prežil a odmenou za to čo som vybojoval. To sú tie ochranné znaky a jazvy, ktoré mi otvoria brány do nebies."

“There was a time when I was always hearing stories of bravery. There was a time when I lived only because I needed to live. But now I live because I am a warrior, and because one day I want to be in the company of Him in whose name I have fought so hard.”

„Boli chvíle, keď som stále počúval príbehy o statočností. Boli chvíle, keď som žil iba preto, že som potreboval žiť. Ale teraz žijem pretože som Bojovník a preto, že jedného dňa chcem byť v spoločností s Ním v mene koho som tak ťažko bojoval.“

So scars are necessary when we fight against Absolute Evil, or when we have to say “no” to all those who, sometimes with the best of intentions, try to impede our journey towards dreams.

Také jazvy sú potrebné keď my bojujeme proti „Absolutnému Zlú“, alebo keď máme povedať „Nie“ všetkým tým, ktorí niekedy s najväčším úsilím sa znažia prekaziť našu cestu k snom.

I translated this  from english http://www.warriorofthelight.com/engl/index.html .

streda 5. marca 2008

To hope - DúfaťTo hope is to see with the eye of the heart.
To hope is to make the heart captain the vital and the body.
To hope is to send darkness-night into exile.
by Sri Chinmoy

Dúfať znamená pozerať sa očami srdca.
Dúfať znamená, že  poveríme srdce byť veliteľom života a tela.
Dúfať znamená, že pošleme tmavú noc do exilu